Eco Tooth paslaugų teikimo sąlygos

1. Sąlygos

Eidami į svetainę adresu http://tooth.eco, jūs sutinkate, kad būtų laikomasi šių paslaugų teikimo sąlygų, visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir sutinkate, kad esate atsakingi už visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su nė viena iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine ar patekti į ją. Šioje svetainėje esančią medžiagą gina galiojantys autorinių teisių ir prekės ženklų įstatymai.

2. Naudojimo licencija
Leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) egzempliorių „Eco Tooth“ tinklalapyje leidžiamas tik asmeniniam, nekomerciniam laikinam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisių perleidimas, ir pagal šią licenciją negalima:

      
modifikuoti ar kopijuoti medžiagas;
naudoti medžiagas ar produktus bet kokiems komerciniams tikslams arba bet kokiam viešam eksponavimui (komerciniam ar nekomerciniam);
bandyti dekompiliuoti ar perdaryti bet kurią programinę įrangą, esančią „Eco Tooth“ svetainėje;
pašalinti iš autorių teisių autorių teises ar kitus nuosavybės teises; arba
perduoti medžiagas kitam asmeniui arba „atspindėti“ medžiagas kitame serveryje.

    
Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate kurį nors iš šių apribojimų, ir „Eco Tooth“ gali ją nutraukti bet kuriuo metu. Nustoję šių medžiagų apžvalgą ar nutraukę šios licencijos galiojimą, turite sunaikinti visas jūsų turimas atsisiųstas medžiagas - elektronine ar spausdinta forma.
  

3. Atsisakymas
Medžiaga „Eco Tooth“ tinklalapyje pateikiama „tokia, kokia yra“ pagrindu. „Eco Tooth“ nesuteikia nei išreikštų, nei numanomų garantijų, todėl atsisako ir paneigia visas kitas garantijas, įskaitant, be apribojimų, numanomas garantijas ar pardavimo sąlygas, tinkamumą konkrečiam tikslui, intelektinės nuosavybės nepažeidimą ar kitokį teisių pažeidimą.
Be to, „Eco Tooth“ negarantuoja ir neteikia jokių tvirtinimų dėl medžiagų naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo tinklalapyje ar kitaip susijusių su tokiomis medžiagomis ar bet kokiose su šia svetaine susijusiose svetainėse.
  

4. Apribojimai

Jokiu būdu „Eco Tooth“ ar jo tiekėjai nėra atsakingi už bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimų, žalą, susijusią su duomenų ar pelno praradimu ar verslo nutraukimu), atsirandančią dėl „Eco Tooth“ tinklalapyje esančių medžiagų naudojimo ar nesugebėjimo jų naudoti, net jei „Eco Tooth“ arba „Eco Tooth“ įgaliotajam atstovui žodžiu arba raštu buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomų garantijų apribojimų ar atsakomybės už išvestinius ar atsitiktinius nuostolius apribojimų, šie apribojimai gali būti jums netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

Medžiagoje, esančioje „Eco Tooth“ tinklalapyje, gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. „Eco Tooth“ negarantuoja, kad bet kuri jos tinklalapyje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. „Eco Tooth“ bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo gali pakeisti savo interneto svetainėje esančią medžiagą. Tačiau „Eco Tooth“ neprisiima įsipareigojimų atnaujinti medžiagų.

6. Saitai

„Eco Tooth“ neperžiūrėjo visų su savo svetaine susietų svetainių ir neatsako už tokios susietos svetainės turinį. Bet kurios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „Eco Tooth“ patvirtins svetainę. Bet kurios tokios susietos svetainės naudojimas yra vartotojo pačių rizika.

7. Modifikacijos

„Eco Tooth“ bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šias savo interneto svetainės paslaugų teikimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate būti saistomi tuometinės šių paslaugų sąlygų versijos.

8. Reglamentuojantys teisės aktai 

Šios sąlygas reglamentuojamos ir paremtos Jungtinės Karalystės įstatymais ir jūs neatšaukiamai patenkate į išimtinę tos valstybės ar vietovės teismų jurisdikciją.
                                    

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon

© Eco Tooth Ltd.

Visos teisės saugomos